Lägg till snabbkommandon

Lägg till snabbkommandon