Pausa och återuppta en inspelning

Pausa och återuppta en inspelning