Överför data från pennan till Livescribe+ appen

Överför data från pennan till Livescribe+ appen