När jag skannar får jag inte å, ä och ö.

När jag skannar får jag inte å, ä och ö.