Vad betyder ikonerna i botten av mitt block?

Vad betyder ikonerna i botten av mitt block?