Vad gör jag om min penna tappar kopplingen till min mobila enhet?

Vad gör jag om min penna tappar kopplingen till min mobila enhet?