Kan jag skriva anteckning utan att spela in ljud?

Kan jag skriva anteckning utan att spela in ljud?